Categorie
 
 
 
 
 

INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (denumită în continuare "DP").

O&T SLOVAKIA s.r.o. Bratislavská 2640/9 94901 Nitra, 430-4297, Reg. com.: 470 568 27 (denumit în continuare "operator").

Respectăm regulile și, prin urmare, protecția DP este importantă pentru noi. Procesăm DP în scord cu aceste principii.

Acordarea consimțământului cu prelucrarea DP pe site-ul www.waragod.ro prezintă acordul dvs. ca cumpărător cu prelucrarea datelor personale în acord cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/2018 Coll., Din 29 noiembrie 2017 privind protecția datelor cu caracter personal și a modificărilor aduse anumitor legi, astfel cum au fost modificate de către operator (denumite în continuare "GDPR și LEGE").

2. SCOPUL PRELUCRĂRII DP

Datele dvs. cu caracter personal vor fi folosite în următoarele scopuri:

2.1 E-shop - pentru încheierea și executarea contractului de cumpărare, procesarea plății, livrarea mărfurilor și alte responsabilități legate de aceste procese (cum ar fi reclamațiile și alte obligații legate care rezultă din legislația privind protecția consumatorului) încheiate prin www.waragod.ro între operator și cumpărător. În acest scop, ne-ați furnizat numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și detaliile de plată pentru comanda dvs. E-mailul și telefonul prezintă de asemenea, un mijloc de comunicare.

Pe adresa de email veți primi o confirmare cu înregistrarea comenzii și veți putea urmări, de asemenea, starea comenzii dvs.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe bază legală (articolul 6/1 / b GDPR și LEGE). Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea contractului de cumpărare la care persoana în cauză (cumpărătorul) este parte sau pentru o dispoziție precontractuală la cererea persoanei în cauză (punctul 2.1) așadar, aceasta este o cerință contractuală.

2.2 Marketing – în scopuri de marketing, dacă ați acordat aprobarea operatorului făcând clic pe opțiunea de înscriere. Prin scopuri de marketing înțelegem promovarea vânzărilor, ofertele de marketing, buletine de știri, informații despre produse și știri. Dacă un client nu dorește să primească aceste oferte, acesta se poate deconecta printr-un formular de contact. 

Operatorul va procesa DP pe baza consimțământul persoanei în cauză (čl. 6/1/a  GDPR și LEGE).

3. ÎNREGISTRARE

Cumpărătorul are la dipoziție opțiunea de înregistrare pe www.waragod.ro. Cumpărătorul are de asemenea posibilitatea să facă cumpărături și fără înregistrare.

Dacă vă decideți să cumpărați prin înregistrare, vom procesa DP după cum urmează:

Contul dvs. este protejat printr-o parolă. Conectându-vă la contul dvs., obțineți informații despre comenzile dvs., puteți modifica DP precum și setările legate de trimiterea de newsletter. Vă rugăm să vă protejați parola, operatorul nu este responsabil pentru utilizarea necorespunzătoare a parolei.

Prin crearea unui cont pe www.waragod.ro, DP din contul vor fi evaluate și colectat în scopul utilizării serviciilor. Prin configurarea acestui cont, ne dați de asemenea consimțământul pentru evaluarea și comportamentul dvs. de cumpărare, adică, ce produse ați achiziționat, produsele pe care le-ați vizualizat.

Prin înregistrare, ne acordați consimțământul ca comportamentul dvs. de utilizator pe site-ul www.waragod.ro, să fie alocat contului dvs. de client pentru a vă putea oferi un conținut personalizat (cum ar fi evenimente speciale și informații).

Dacă totuși vă hotărâți că nu mai doriți să fiți înregistrați și în continuare, puteți oricând să solicitați ștergerea contului de utilizator prin formularul de contact pentru asistență clienți. Puteți cumpăra la www.waragod.ro oricând ca un cumpărător neînregistrat, deci ca oaspete. 

4. PĂRȚI  TERȚE

Datele dvs. personale pot fi furnizate persoanelor terțe. În timpul prelucrării comenzii și al executării contractului de cumpărare, se furnizează date și terților, cum ar fi societățile de curierat, băncile și așa mai departe. DP ale cumpărătorului sunt procesate de terți numai pentru executarea contractului și pentru timpul necesar prevăzut la alin. 6 Timp de procesare.


5. SUB 16 ANI

Operatorul, în legătură cu oferta unui serviciu al societății informaționale, prelucrează datele cu caracter personal pe baza consimțământului legal al persoanei în cauză dacă persoana în cauză a împlinit vârsta de 16 ani. Acest magazin online nu este destinat direct persoanelor sub 16 ani.

Operatorul nu procesează DP ale persoanelor cu vârsta sub 16 ani. La fiecare înregistrare / înscriere, operatorul solicită o declarație în acest sens de la cumpărător. Acest magazin online nu este destinat persoanelor cu vârsta sub 16 ani.

6. TIMPUL DE PROCESARE

Cumpărătorul este de acord cu procesarea DP de la data acordării, în condițiile și termenii de mai sus, timp de 10 ani, pentru a îndeplini scopul executării contractului conform art. 2.1.

Cumpărătorul este de acord cu procesare datele cu caracter personal de la data acordării, în baza acestor termeni și condiții, pe timp timp de 3 ani pentru scopuri de marketing conform art. 2.2.

7. TRANSFER DE DATE ÎNTR-O ȚARĂ TERȚĂ

Operatorul intenționează să transfere DP într-o țară terță sau într-o organizație internațională, inclusiv identificarea țării sau organizației internaționale. 

Operatorul utilizează aplicația Mailchimp, cu sediul în SUA. 

SUA este o țară care, conform deciziei Comisiei Europene, garantează o protecție adecvată. Operatorul aplicației online Mailchipm a furnizat o asigurare rezonabilă privind securitatea DP și procesarea acestora conform GDPR. 

8. PROFILAREA AUTOMATIZATĂ

Operatorul procesează  DP atât în formă tipărită cât și în formă electronică.

Pentru a îmbunătăți campaniile de marketing, operatorul folosește profilarea automatizată. Prin profilare, segmentăm ofertele care v-ar putea interesa și sunt mai avantajoase pentru dvs. Pentru profilare folosim următoarele sisteme Google Adwords, Facebook, Sklik, Etarget….

Consimțământul nu este necesar pentru colectarea de bază a datelor statistice, utilizând codul de urmărire Google Analytics de exemplu.

9.  ADRESA IP

Este o serie de numere unică care identifică PC-ul dvs. în rețeaua de computere.

Adresa IP poate fi marcată ca persoană identificabilă pentru protecția datelor cu caracter personal.

IP Adresa IP devine date personale dacă:

 • Adresa IP este date personale dacă este procesată de ISP împreună cu un alt identificator (nume, e-mail ...).
 • adresele IP statice folosite de persoane fizice / individule ar trebui să fie considerate date cu caracter personal.
 • Adresa IP dinamică va fi considerată date personale dacă furnizorul de servicii online va procesa alți identificatori care sunt considerați date personale (de exemplu, nume, prenume, poștă etc.) împreună cu adresa IP dinamică.

În cazul stocării adresei IP pe site-ul web (de exemplu, sistemul editorial CreativeSites pentru comentarii), este necesar să alegeți scopul de procesare adecvat sau să utilizați pseudonimizarea.


10.  TRANSFER DE DATE SECURIZAT

Datele dvs. personale sunt transmise în siguranță prin criptare. Secure Socket Layer (SSL) este cel mai frecvent utilizat pentru comunicarea securizată cu serverele Web. Datele personale din sistemele noastre, precum și site-ul web sunt furnizate cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate împotriva pierderii, distrugerii, modificării și diseminării ulterioare a datelor prin persoane neautorizate.

Accesul la contul persoanelor înregistrate pe site-ul www.waragod.ro îl au doar persoanele în cauză, de aceea asigurați-vă că îl tratați cu confidențialitate. Operatorul nu este responsabil pentru utilizarea neautorizată sau utilizarea necorespunzătoare a parolei.


11. DREPTURILE PERSOANEI ÎN CAUZĂ (cumpărător)

Cumpărătorul are în conformitate cu GDPR următoarele drepturi (i) dreptul la rectificare, (ii) dreptul la anulare, (iii) dreptul la portabilitatea datelor, (iv) dreptul de a se opune, (v) dreptul de a revoca consimțământul, (vi) dreptul la informațiiv.

 • Dreptul de rectificare.

Cumpărătorul are dreptul de a solicita operatorului de site să corecteze fără întârzieri nejustificate DP, legate de persoana sa și să completeze datele lipsă.

 • Dreptul de a șterge datele.

Cumpărătorul are dreptul să solicite operatorului de site eliminarea fără întârzieri nejustificate a DP în cauză. Operatorul are obligația de a șterge aceste DP fără întârziere nejustificată dacă se aplică unul din aceste motive:

 • DP nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost dobândite sau prelucrate,
 • persoana în cauză revocă consimțământul pentru prelucrarea DP pentru cel puțin un scop specific sau consimțământul este nevalabil dacă acordarea acestuia exclude un regulament special,
 • persoana în cauză se opune prelucrării DP și nu ia în considerare motive legitime pentru prelucrarea DP sau persoana în cauză se plânge că prelucrarea DP se referă la marketingul direct,  
 • DP sunt procesate ilegal,
 • este motivul eliminării obligației în temeiul prezentului act, al unui regulament special sau al unui tratat internațional care este obligatoriu pentru Republica Slovacă sau
 • DP au fost dobândite în legătură cu oferta de servicii a societății informaționale, persoana în cauză are vârsta sub 16 ani.

În cazul în care operatorul a publicat DP și este obligat să le elimine, este necesar, de asemenea, să ia măsurile de securitate corespunzătoare, inclusiv măsurile tehnice privind tehnologia disponibilă și costul acesteia, pentru a informa alți operatori care procesează DP ale persoanei în cauză cu privire la solicitarea sa de a șterge DP precum și copiile acestora.

 • Dreptul de a transfera datele

Cumpărătorul are dreptul să obțină datele sale personale pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și are dreptul să transfere aceste DP către alt operator - alt vânzător dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic și dacă:

 • DP se procesează pe baza consimțământului persoanei în cauză, în baza contractului și cu acordul persoanei în cauză, care este nevalid și se exclude prin dispoziție specială,
 • procesarea DP se face prin mijloace automatizate,
   
 • Dreptul de a se opune

Cumpărătorul are dreptul să se opună prelucrării DP care referitoare la persoana sa în scopul comercializării directe, inclusiv profil[rii, în măsura în care se referă la marketingul direct, operatorul este obligat să notifice în mod expres persoana în cauză cu privire la drepturile sale cel mai devreme la comunicarea cu aceasta, acest drept trebuie declarat clar și separat de orice altă informație. Cumpărătorul își poate contesta dreptul de a se opune prin mijloace automatizate utilizând specificații tehnice.

 • De retragere a consimțământului

Cumpărătorul are dreptul, în orice moment, de a retrage consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal care îi privesc. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; înainte de acordarea consimțământului, cumpărătorul trebuie să fie informat cu privire la acest fapt. Cumpărătorul poate retrage consimțământul în același mod în care și-a dat consimțământul.

 • Dreptul de acces la informații

Cumpărătorul are dreptul de a obține o confirmare din partea operatorului cu privire procesarea  DP care se referă la acesta. Dacă operatorul procesează astfel de DP, cumpărătorul are dreptul de a accesa aceste DP și informațiile despre:

 • scopul prelucrării DP,
 • categoria de DP prelucrate - în cazul nostru este o vorba de DP obișnuite, operatorul nu procesează o categorie specială de DP.
 • despre identificarea beneficiarului sau a categoriei de beneficiar căruia DP au fost sau vor fi puse la dispoziție, în special beneficiarului dintr-o țară terță sau o organizație internațională, dacă este posibil acest lucru,
 • despre perioada de stocare a DP; dacă acest lucru nu este posibil, informații privind criteriile de determinare a acesteia,
 • despre dreptul de a solicita operatorului să corecteze DP referitoare la cumpărător, să șterge sau să restricționeze prelucrarea acestora sau să se opună prelucrării DP,
 • despre dreptul de a depune o petiție,
 • despre sursa DP, în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la cumpărător,
 • cu privire la existența unei decizii individuale automate, inclusiv profilarea în astfel de cazuri, operatorul va furniza cumpărătorului informații în special cu privire la procedura urmată, precum și la importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de procesări a DP pentru cumpărător.

Operatorul este obligat să furnizeze informații cu privire la această cerere în termen de 30 de zile de la primirea acestei solicitări. Operatorul poate prelungi această perioadă pentru încă 60 de zile, caz în care trebuie să informeze persoana în cauză fără întârziere.

Pentru furnizarea repetată a DP solicitată de cumpărător, operatorul poate percepe o taxă care să corespundă costurilor administrative. Operatorul este obligat să furnizeze Cumpărătorului la cererea acestuia DP în felul în care a solicitat aceasta.

Operatorul își rezervă dreptul de a verifica cumpărătorul și de a afla dacă acesta este un anume cumpărător. Verificarea constă în furnizarea de informații suplimentare, de exemplu, prin întrebări de control. Verificarea este importantă din punctul de vedere al furnizării de informații cu privire la DP pe care operatorul le procesează.

 • Dreptul de a iniția o acțiune a cumpărătorului

Cumpărătorul poate depune o cerere de inițiere a procedurii în conformitate cu  § 100 din Lege dacă este direct vizat de drepturile sale, cererea trebuie să includă informații despre persoana care depune petiția, persoana împotriva căreia se depune petiția, subiectul petiției, inclusiv drepturile care au fost încălcate la prelucrarea datelor cu caracter personal și dovezi împotriva persoanei care a încălcat aceste drepturi. 

Un model al propunerii va fi publicat la Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Oficiul evaluează reclamația în termen de 30 de zile, decide în termen de 90 de zile sau poate prelungi perioada în consecință. 

 

12. COOKIES

12.1 În conformitate cu § 55 alin. 5 din Legea nr. 351/2011 Z.z. a republicii Slovace privind comunicațiile electronice, astfel cum a fost modificată, am dori să vă informăm despre utilizarea cookie-urilor și să vă atragem atenția asupra posibilității de modificare a setărilor browserului dvs. de Internet în cazul în care nu sunteți mulțumiți cu setarea dvs. curentă de fișiere cookies.

Aceste politici conțin informații despre modul în care operatorul utilizează fișierele cookie și alte tehnologii similare (mai departe doar "fișiere cookie").

12.2  Ce sunt cookies?

Fișierele cookie sunt fișiere text mici care, pot fi trimise la un browser web în timpul vizitării unui site web și sunt stocate pe dispozitiv (un computer sau alt dispozitiv cu acces la Internet, cum ar fi un smartphone sau o tabletă). Fișierele cookies sunt stocate în folderul pentru fișierele browserului. Fișierele cookies conțin, de obicei, numele site-ului web de proveniență, valabilitatea și valoarea. Data viitoare când vizitați site-ul, browserul web reîncarcă cookie-urile și trimite aceste informații înapoi spre site-ul web care a creat inițial aceste fișiere. Cookie-urile pe care le folosim nu dăunează computerului dvs..

12.3 Tipuri de cookie-uri. Utilizăm fișierele cookies pentru a optimaliza și îmbunătăți în mod constant serviciile noastre, pentru a le adapta la interesele și nevoile dvs. și pentru a le îmbunătăți structura și conținutul.

Pe site-ul www.waragod.ro pot fi utilizate cookie-uri temporare și permanente. Folosim mai multe tipuri de cookie-uri pe site-urile noastre.

 • Fișiere cookies de bază

Aceste cookie-uri asigură funcționarea reală a site-ului nostru și permit utilizarea de caracteristici de bază, cum ar fi zone securizate sau plăți online. Cookie-urile de bază de exemplu, asigură funcția de logare în contul utilizatorului pe site, stocarea produselor în coșul de cumpărături, sau detectează încercările neautorizate de logare în cont, permițând accesul la zonele securizate, fără a fi nevoie să vă re-conectați. Fără aceste cookie-uri, nu putem furniza serviciile care stau la baza site-ului nostru. Dacă dezactivați aceste cookie-uri, nu vom putea garanta funcționarea impecabilă a site-ului.

 • Fișiere cookies funcționale și tehnice

Prin utilizarea cookie-urilor funcționale, colectăm informații statistice despre modul în care utilizați site-ul nostru web. Aceste informații tehnice ne arată, de exemplu, pe care părți ale paginii Web ați făcut clic, care site ați vizitat ultima dată și așa mai departe. Aceste cookie-uri servesc pentru a analiza și a îmbunătăți site-ul nostru în ceea ce privește conținutul, performanța și designul. Dacă dezactivați aceste cookie-uri, nu putem garanta buna funcționare a site-ului nostru.

 • Fișiere cookies de marketing

Pe site-ul waragod.ro există linkuri și conținut integrat de pe alte site-uri web. Prin urmare, cookie-urile care nu sunt sub controlul O & T SLOVAKIA s.r.o. pot fi create în timpul utilizării site-ului nostru. / waragod.ro Acesta este cazul, de exemplu, dacă o pagină Web pe care o vizualizați utilizează un instrument de analiză sau de automatizare a marketingului din partea unei părți terțe (cum ar fi instrumentele Google) sau afișează conținutul site-urilor a unei părți terțe, YouTube sau Facebook. Acest lucru duce la acceptarea cookie-urilor de la aceste servicii terțe părți. O & T SLOVAKIA s.r.o. / waragod.ro nu poate controla stocarea sau accesul la aceste cookie-uri. Pentru a afla cum utilizează aceste terțe părți fișierele cookies, citiți politica de confidențialitate și politica privind cookie-urile pentru aceste servicii.

12.4 Nu vreau să utilizez cookie-uri, ce pot face?

Puteți configura cookie-urile utilizate pe www.waragod.ro în browserul dvs. web. Majoritatea browserelor de Internet sunt setate inițial pentru a accepta automat cookie-urile. Puteți schimba această setare blocând cookie-urile sau avertizând atunci când cookie-urile sunt trimise pe dispozitiv.

Instrucțiunile de modificare a fișierelor cookies pot fi găsite cu ajutorul fiecărui browser. Dacă utilizați o varietate de dispozitive pentru a accesa site-uri (cum ar fi un computer, un smartphone sau o tabletă), vă recomandăm ca fiecare browser pe fiecare dispozitiv să fie personalizat preferințelor dvs..

Puteți șterge fișierele cookies în browserul dvs. individual sau toate simultan, fie direct (dacă știți unde sunt stocate), fie folosind browseru.


13. AVEȚI ÎNTREBĂRI?

În cazul întrebărilor sau comentariilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta, vom fi bucuroși să vă răspundem la întrebări.

Datele de contact ale opreatorului:

Denumirea companiei: O&T SLOVAKIA s.r.o.        
sediul:  Bratislavská 2640/9
Reg.com: 470 568 27
Date de contact: info@waragod.ro

 

14. DISPOZIȚII FINALE

Aceste informații intră în vigoare la 25.05.2018. Operatorul își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții în cazul în care intervin modificări a procesării DP în cadrul companiei și în cazul unei modificări legislative.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full (Desktop) version